Прозорість та інформаційна відкритість

Згідно ЗУ “Про освіту”, заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Система управління Білокриницького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу.

Управління Білокриницького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1) засновник – Засновником Закладу та власником його майна є Великоолександрівська селищна рада (далі – Власник).

Заклад підконтрольний Власнику, підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління: відділу освіти, культури, молоді та спорту Великоолександрівської селищної та департаменту освіти і науки Херсонської області, у межах наданих повноважень.

2) керівник закладу освіти – директор Білокриницького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів – Павліченко Наталія Георгіївна;

3) постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти.

4) колегіальний орган громадського самоврядування – Рада закладу;

Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада Закладу.

5) органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування;

6) інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Освітня програма 2023/2024 н.р.

смт. Біла Криниця, смт. Кар’єрне, с.Первомайське, с.Білоусове, с.Токарево, с.Новопавлівка

ЛІЦЕНЗІЙОВАНИЙ ОБСЯГ:

БІЛОКРИНИЦЬКИЙ ОЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ- 400 учнів, ФІЛІЯ НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІ СТУПЕНІВ ІМ.ГОРЄЛІКОВА М.Є. – 200 УЧНІВ

ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ – (СТАНОМ НА 30.01.2024) БІЛОКРИНИЦЬКИЙ ОЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ – 241,

ФІЛІЯ – 48

Українська

Звіт про успішність учнів Білокриницького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів за І семестр 2023/2024 н.р.

Звіт про успішність учнів Білокриницького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів за 2021/2022 н.р.

Звіт про успішність учнів Білокриницького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів за ІІ семестр 2021/2022 н.р.

Звіт про успішність учнів Білокриницького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів за І семестр 2021/2022 н.р.

Звіт про успішність учнів Білокриницького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів за 2020-2021 н.р.

Звіт про успішність учнів Білокриницького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів за ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Звіт про успішність учнів Білокриницького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів за І семестр 2020-2021 н.р.

Звіт про успішність учнів Білокриницького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів за 2019-2020 н.р.

Людям із порушенням зору